top of page
Vyhledat

Známé věštkyně a věštci historie: Představujeme významné postavy v historii, kteří byli známí svými

Od pradávných dob fascinovalo lidstvo tajemství okultismu, věštění a proroctví. Historie je plná osobností, které se staly známými díky svým věšteckým dovednosti a schopnosti předvídat události. Tyto věštkyně a věštci nejenže zanechali trvalou stopu ve světových dějinách, ale také ovlivnily svou dobu a kulturu, ve které žili. V tomto článku si přiblížíme několik významných postav, které se staly ikonami v oblasti věštění a okultismu. Patrně v době před „kovidem“, nebyl takový „hlad po zaručeně pravdivých“ informacích. Ale od r. 2019 se situace změnila a sociální sítě se staly obrovským „dezinformačním polem“, kde spolu bojují určité skupiny a kde je už dnes většina nepravdivých informací. Vlivem mnoha, většinou nepravdivých zpráv, nastal chaos, ve kterém je složité se orientovat. Mnoho lidí neví, čemu a komu má věřit. Vznikalo víc a víc „továren na nevědomost“. Jejich cílem je vyvolat pochybnosti, protože ty jsou nejlepším prostředkem, jak konkurovat faktům dobře známým široké veřejnosti. Je to také účinný způsob, jak podněcovat rozepře. Přesně to vede lidi k tomu, že se uchylují ke konspiračním teoriím. Proto je dost možné, že se lidé opět budou chtít dozvědět „pravdu“ od astrologů, vizionářů. Určitě v onom chaosu je dobré se mít na pozoru a nejdříve si ověřit na základě recenzí informace o tom, od koho budete chtít odpovědi na nezodpovězené otázky dostat.

Pythia – Věštkyně v Delfách

Pythia, také známá jako Věštkyně v Delfách, byla jednou z nejslavnějších věštic starověkého Řecka. Byla spojována s chrámem boha Apollóna v Delfách a prováděla věštění pod vlivem výpary, které vycházely z podzemního pramene. Její věštby měly obrovský vliv na rozhodnutí, která Řecko činila, a často ovlivňovaly průběh dějin té doby.


Pythia nejenom, že ovlivňovala rozhodnutí řeckých městských států, ale také byla významnou součástí antického náboženského života. Její rady byly považovány za posvátné a měly velký vliv na otázky války, míru a obchodu. To ukazuje, jak mocnou roli mohou věštkyně hrát v politickém a náboženském kontextu.


Nostradamus – Francouzský prorok

Michel de Nostredame, známý jako Nostradamus, byl slavný francouzský věštec a lékař žijící ve 16. století. Jeho kniha "Proroctví" obsahovala kryptické verše, které mnozí interpretují jako předpovědi budoucích událostí. I přes kontroverze kolem jeho proroctví zůstává Nostradamus ikonou věštění a okultismu.


Nostradamovy verše byly interpretovány v mnoha směrech a připisovány událostem jako například Velká francouzská revoluce nebo oba světové války. Jeho práce ilustruje, jak věštecké dovednosti mohou inspirovat lidi k hlubšímu uvažování o budoucnosti a k aktivnímu přemýšlení o možných událostech.


Rasputin – Sibiřský mystik

Grigorij Rasputin byl ruský mystik, který měl silný vliv na carskou rodinu Romanovů na počátku 20. století. Jeho věštecké schopnosti a léčivé praktiky ho učinily důvěrníkem carevny Alexandry. Jeho vliv na politiku a společnost tehdejšího Ruska je značný a kontroverzní.


Rasputinova přítomnost v ruském carském dvoře měla dalekosáhlý vliv na politiku a rozhodování. Jeho rady a proroctví byly považovány za nezbytné a jeho mystický půvab ho učinil důležitou postavou ruské historie.


Baba Vanga – Balkánská věštkyně

Baba Vanga, původem z Balkánu, byla jednou z nejznámějších věštek 20. století. Její předpovědi obsahují řadu událostí, které se zdály neuvěřitelné, ale přesto se plnily. Lidé z celého světa ji vyhledávali pro rady a proroctví a dodnes je její dědictví respektováno.


Stala symbolem naděje pro mnoho lidí, kteří hledali odpovědi na své otázky a strachovali se budoucnosti. Její věštecké schopnosti byly spojovány s velkou přesností, což posilovalo důvěru ve věštce jako zdroj moudrosti a vedení.


John Dee – Anglický matematik a alchymista

John Dee byl anglický matematik, astronom a alchymista žijící v 16. století. Byl také známý svými okultními zájmy a komunikací s anděly prostřednictvím svého "Enochiánského jazyka". Dee měl vliv na kulturu a vědu své doby a jeho práce stále fascinuje okultisty.

John Dee svými okultními a alchymistickými zájmy ovlivnil rozvoj hermetické tradice a okultismu v Evropě. Jeho práce inspirovala mnoho dalších badatelů a mystiků a přispěla k rozvoji nových myšlenkových proudů.


Wolf Messing

Wolfu Messingovi – muži, jehož proroctví sdělená J. V. Stalinovi změnila běh událostí II. světové války. Byl bezpochyby největším jasnovidným fenoménem své doby, mnohem věrohodnějším než například údajný Hitlerův našeptavač Erik Jan Hanussen. V parapsychologické literatuře 20. století lze k Messingovi přirovnat snad pouze legendárního Gérarda Croiseta. Wolf Messing se narodil roku 1899 v Polsku. Po vypuknutí II. světové války uprchnul do Sovětského svazu, kde jeho schopnosti zaujaly samotného Stalina. Už během prvního setkání Messing diktátora jasnozřivě varoval před jeho „spojencem“ Adolfem Hitlerem. Stalin byl v šoku, protože začátkem roku 1940 ještě nic nenasvědčovalo tomu, že by pakt Ribbentrop–Molotov mohl padnout.


Edgar Cayce

Neobvyklý jasnovidec Edgar Cayce se objevil v USA začátkem 20. století. Mnozí ho považují za největšího jasnovidce vůbec. Slávu mu přinesly jeho pokyny, zvané ridingy. Se stejnou pevností v nich hovořil o léčení rakoviny, reinkarnaci a počátcích života na Zemi. Tvrdil, že informace čerpá z vesmíru. Zásluhy Cayceho o lékařství jsou tak veliké, že i když nebyl lékařem, univerzita v Chicagu mu propůjčila v červnu roku 1954 titul doktora honoris causa.


Narodil se na farmě v blízkosti Hopkinsville v Kentucky 18. března roku 1877. Jednou, když si hrál na lukách, spatřil prý postavu, kterou považoval za anděla. Od ní se dozvěděl, že když usne s knihou pod hlavou, zapamatuje si celý její obsah. Zní to jako pohádka, ale od té doby si Cayce zapamatoval obsah každé knihy s fotografickou přesností. S velkou zálibou studoval bibli. Byl silně nábožensky založen, takže již v šestnácti letech ji několikrát přečetl. Umínil si ji přečíst každý rok. A tak až do své smrti bibli přečetl osmašedesátkrát.


Ve dvaceti letech nastal průlom v jeho životě. Přestal běžně mluvit a z jeho hrdla se ozýval jen šepot. Po roce bezvýsledného léčení, když zklamali všichni lékaři, si Edgar umínil, že se bude léčit sám. Spolu s přítelem Lanem se pokusili o hypnotickou seanci, která se jim však nepovedla. Tehdy se Edgar rozhodl, že se sám uspí, tak, jak to dělával, když si chtěl zapamatovat obsah knihy. Uspěl – získal řeč a začal mluvit. To bleskově oběhlo celé městečko. Záhy se ukázalo, že může pomáhat i jiným. Nejprve léčil rodinu a známé, později, po publikování článku v New York Times, začali k němu proudit lidé z jiných měst, významní politici, herci.


Nemuseli ani osobně jezdit za Caycem, postačil dopis s adresou a jménem dotyčné osoby. Vizionář mnohdy pomáhal léčit i z nemocí, které byly považovány za nevyléčitelné, například z lupénky nebo revmatismu. Místní lékaři (mimo jiné dr. Thomas Burr House a Wesely Ketchum) používali jeho ridingy k léčbě svých pacientů.

Závěr

Tito významní věštkyně a věštci historie nás nejen zaujali svými dovednostmi věštění, ale také ovlivnili svou dobu a kulturu, ve které žili. Jejich věštby a proroctví byly často záhadné a tajemné, a to ještě více zvýšilo jejich legendární status. Ať už věříme v nadpřirozené schopnosti těchto osobností nebo ne, jejich příběhy nám připomínají, jakou moc má víra v okultní a jaký vliv může mít na dějiny a společnost.

Proč je dobré se s věštci radit?

Konzultace s věštkyněmi a věštci může pro mnoho lidí představovat cenný způsob získání perspektivy a rady ohledně životních rozhodnutí a budoucnosti. Zde jsou některé důvody, proč je dobré se s nimi radit:

  • Perspektiva: Věštci mohou poskytovat nový pohled na situace a problémy, které mohou být užitečné pro rozhodování.

  • Duchovní vedení: Pro některé lidi mohou věštci sloužit jako průvodci na duchovní cestě a pomoci jim najít smysl a rovnováhu ve svém životě.

  • Podpora a povzbuzení: Věštkyně a věštci mohou poskytovat povzbuzení a pocit jistoty, což je v mnoha životních situacích velmi ceněno.

  • Zábava a zvědavost: Pro některé lidi je věštění způsobem, jak si užít zábavu a dobrodružství prozkoumávání okultního světa.

I když věštecké schopnosti a dovednosti mohou být vnímány různě, historie ukazuje, že věštci a věštkyně mohou mít významný vliv na společnost a kulturu své doby a mohou poskytovat lidem cenné rady a perspektivy.


Stanley Bradley

Věštec, který předpověděl rok předem v rádiu Bonton v nočním živém vysílání teroristické útoky na New York a Londýn, i celosvětovou hospodářskou krizi. Jeho predikce povodní, přírodních katastrof a velkých neštěstí zaujaly v minulosti veřejnost svou přesností a detaily. Věštby vyhází v médiích, např. časopise Rozhled předpověděl čtyři roky předem, že v Česku bude uragán. V rádiu Impuls předpověděl rok předem v živém vysílání, že volby v USA vyhraje Donald Trump, ale i to, že bude zvolen prezidentem jen jednou. V internetovém rádiu „Standa show“ předpověděl, že dalším prezidentem bude pan Joe Biden.

Stanley Bradley věští od dětství, kdy si ani neuvědomoval, že sděluje budoucnost. Našel si svoje způsoby získávání informací a podle něj jde vlastně o „telepatii“. Tvrdí, že je schopen se „napojit“ na informační pole každého živého organismu (i neživé hmoty). Jeho teorie je, že každý máme všechny informace z minulých rodinných systémů, i budoucnosti, uloženy v našem podvědomí. A protože většina lidí neumí toto informační pole ovládat, není jednoduché informace v něm uložené, „vyčíst“, což lze jen na „nevědomé úrovni“. Nepotřebuje k tomu žádnou pomůcku, což dokazuje ve skupinových terapiích „Rodinné konstelace“ a tvrdí, že tuto schopnost má každý. A právě na těchto konstelacích je schopen to každému dokázat to, co předpověděl. V konstelacích se děj „minulý i budoucí“ dá zahrát jako v divadle.

Stanleyho věštby je možné sledovat na jeho stránkách v kapitole články-věštby, kde jde vyčíst, že v r. 2019 předpověděl na rok 2020 neznámou infekci. Další informace je možné jednou týdně získávat na www.stanleyshow.eu

111 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page